Jedną z najbardziej popularnych form podróżowania promem na linii weneckiej jest Camping On Board - mieszkanie we własnej przyczepie campingowej lub camperze. Prom dostarcza wówczas prąd i wodę. Nowością proponowaną natomiast na linii ankońskiej (zamiast Camping On Board) jest opcja All Inclusive Camping - mieszkanie w kabinie promu w cenie najtańszego zakwaterowania -na pokładzie. Kabina ma wówczas tyle miejsc do noclegu ile osób mieści się w camperze lub przyczepie campingowej.